výsledky přijímacího řízení na š.r. 2022/23Datum konání:
20.5.2022
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
 
Ředitelka mateřské školy Čepí, okres Pardubice, Bc. Soňa Kopecká jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3-5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č.500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:
 
 
PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA A POŘADÍ DLE UMÍSTĚNÍ:
1.     4/2022
2.     3/2022
3.     5/2022
4.     2/2022
5.     6/2022
6.     9/2022
 
NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA A POŘADÍ DLE UMÍSTĚNÍ:
7.     1/2022
8.     8/2022
9.     7/2022