Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Čepí

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Čepí

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  MŠ Čepí
  č.p. 83
  533 32 Čepí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  MŠ Čepí
  č.p. 83
  533 32 Čepí

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 739 572 079

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mscepi.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  MŠ Čepí
  č.p. 83
  533 32 Čepí


  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

   

  Další elektronické adresy:

  info@skola.cz

 • 4.8 Datová schránka

  gdfqmi2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

6. IČO

75007720

7. DIČ

CZ75007720 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: materska.skola@cepi.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gdfqmi2

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: MŠ Čepí, č.p. 83, 533 32 Čepí

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.*

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Čepí poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.