Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


 • Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,00 hodin, poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Výjimečně po dohodě zákonných zástupců s učitelkami lze domluvit příchod dítěte i v jinou dobu.. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 8,00 (telefonicky nebo SMS zprávou)

 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 • Dítě vyzvedávají pouze zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě.

 • Po obědě si může zákonný zástupce vyzvednout své dítě od 12,00 do 12,30 hodin. Vyzvednutí dětí pokračuje po odpolední svačině od 14,15 do 16,15 hodin. Rodiče si mohou vyzvednout své dítě i v jinou dobu, ale pokud se předem domluví s učitelkou.

 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

 • Rodiče jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné ve stanoveném termínu.

 • Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit (po předchozí domluvě)

 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ.

 • Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).

 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

 • Všechny práva a povinnosti zaměstnanců MŠ, dětí a zákonných zástupců jsou zaznamenány ve ŠKOLNÍM ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY