Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


 • Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,30 hodin, poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 8,00 (telefonicky nebo SMS zprávou)

 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 • Po obědě si může zákonný zástupce vyzvednout své dítě od 12,00 do 12,30 hodin. Vyzvednutí dětí pokračuje po odpolední svačině od 14,30 do 16,00 hodin. Rodiče si mohou výjiměčně vyzvednout své dítě i v jinou dobu, pokud se předem domluví s učitelkou.

 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

 • Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné a provozní náklady, termíny vybírání jsou včas vyvěšeny na nástěnce v šatně.

 • Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit (po předchozí domluvě)

 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ.

 • Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).

 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

Poprvé v mateřské škole.

   

Více

Publikováno 26. 3. 2019 11:48

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020.

Datum konání: 6. 5. 2019 - 7. 5. 2019

Přijímací řízení do Mateřské školy Čepí, okres Pardubice pro školní rok 2019 - 2020.

Více

Publikováno 20. 3. 2019 11:20

Výsledky přijímacího řízení na MŠ Čepí pro školní rok 2017-2018.

Datum konání: 10. 5. 2017

 

Více

Publikováno 10. 5. 2017 11:10

Zápis dětí do MŠ Čepí na rok 2017/2018.

Datum konání: 4. 5. 2017 - 5. 5. 2017

Ředitelka MŠ Čepí po dohodě se zřizovatelem a v souladu s ustanovením §34 odst.2) zákona č.561/2004 Sb. ( Školský zákon ) stanovuje termín, místo a dobu na podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čepí od školního roku 2017/2018.

Více

Autor: Tesařová Lenka, řed.školy Publikováno 24. 3. 2017 4:30