Informace pro rodiče


 • Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,00 hodin, poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Výjimečně po dohodě zákonných zástupců s učitelkami lze domluvit příchod dítěte i v jinou dobu.. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 8,00 (telefonicky nebo SMS zprávou)

 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 • Dítě vyzvedávají pouze zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě.

 • Po obědě si může zákonný zástupce vyzvednout své dítě od 12,00 do 12,30 hodin. Vyzvednutí dětí pokračuje po odpolední svačině od 14,15 do 16,15 hodin. Rodiče si mohou vyzvednout své dítě i v jinou dobu, ale pokud se předem domluví s učitelkou.

 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.

 • Rodiče jsou povinni uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné ve stanoveném termínu.

 • Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit (po předchozí domluvě)

 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ.

 • Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).

 • Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

 • Všechny práva a povinnosti zaměstnanců MŠ, dětí a zákonných zástupců jsou zaznamenány ve ŠKOLNÍM ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Publikováno 11. 3. 2020 10:34

PODMÍNKY A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2020/2021

 

Více

Publikováno 11. 3. 2020 10:31

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V MŠ

ROZVRH NADSTANDARDNÍCH AKTIVIT

Více

Publikováno 23. 9. 2019 18:37

Poprvé v mateřské škole.

   

Více

Publikováno 26. 3. 2019 11:48

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020.

Datum konání: 6. 5. 2019 - 7. 5. 2019

Přijímací řízení do Mateřské školy Čepí, okres Pardubice pro školní rok 2019 - 2020.

Více

Publikováno 20. 3. 2019 11:20

Výsledky přijímacího řízení na MŠ Čepí pro školní rok 2017-2018.

Datum konání: 10. 5. 2017

 

Více

Publikováno 10. 5. 2017 11:10

Zápis dětí do MŠ Čepí na rok 2017/2018.

Datum konání: 4. 5. 2017 - 5. 5. 2017

Ředitelka MŠ Čepí po dohodě se zřizovatelem a v souladu s ustanovením §34 odst.2) zákona č.561/2004 Sb. ( Školský zákon ) stanovuje termín, místo a dobu na podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čepí od školního roku 2017/2018.

Více

Autor: Tesařová Lenka, řed.školy Publikováno 24. 3. 2017 4:30