MŠ Čepí

Mateřská škola je příspěvková organizace s právním subjektivitou od 1.1.2003. Zřizovatelem je obec Čepí (www.cepi.cz). Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, máme tu děti nejen z Čepí, ale i z okolních obcí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, kde se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a vstup do základní školy. Zabezpečujeme přirozený, všestranný rozvoj dítěte a uspokojování jeho potřeb. Dítě je rovnocenným partnerem dospělých se všemi právy a povinnostmi. Naším cílem je, aby dítě v naší mateřské škole bylo spokojeno, přicházelo a odcházelo domů v plné psychické pohodě a aby se zážitky z MŠ staly součástí jeho každodenního života.