Drobečková navigace

Úvod > Informace pro rodiče > platba stravného a školného

platba stravného a školnéhoZMĚNA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025!!!

 

Jak se platí stravné a úplata za vzdělávání?

 

 

 • ·       úhrada stravného a úplata za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou převodem na účty MŠ.
 • ·       každá úhrada má od tohoto školního roku jiný účet!!! A obě platby se budou platit zálohově vždy k 20. dni v předcházejícím měsíci           – např. 20.srpna na měsíc září
 • ·       stravné se platí zálohově ve výši 1000,-Kč měsíčně
 • ·       nespotřebované stravné se vrací zpátky na účet dvakrát ročně (v únoru a v září k 20.dni v měsíci). Přeplatky jsou vypláceny na účet, který udáte na přihlášce ke stravování.
 • ·    stravné je ve výši 49,-- Kč/den, děti s odloženou školní docházkou ve výši 50,-- Kč/den (ranní svačina 11,-- Kč, oběd 38,--/39,-- Kč, odpolední svačina 11,-- Kč),
 • ·    odhlašování dítěte z docházky je možné do 8:00 hodin, pokud dítě nebude v daný den řádně odhlášeno z docházky, stravné mu bude počítáno bez ohledu na to, jestli bylo v MŠ přítomné či ne.
 • ·       úplata za vzdělávání je od 1. 9. 2024 stanovena ve výši 700,- Kč měsíčně
 • ·       za měsíc červenec a srpen je úplata vždy ponížena podle počtu dní, kdy je MŠ přes prázdniny uzavřená. Částka na konkrétní rok je vždy uvedená na nástěnce MŠ.
 • ·       úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním roce školní docházky do MŠ a děti s odkladem školní docházky
 • ·       v případě neprovedení platby budete vyzváni k doplacení dlužné část na účet MŠ
 • ·       účet na úplatu za vzdělávání je 2901681412/2010
 • ·       účet na stravné je 2502753837/2010
 • ·       VS je uvedený na přihlášce ke stravování (VS je stejný i při platbě za vzdělávání), ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte
 • ·       hotovostní platby přijímáme ve výjimečných případech