Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zvláštní zápis do MŠ Čepí pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně

Zvláštní zápis do MŠ Čepí pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraněDatum konání:
1.6.2022

Zvláštní zápis do MŠ Čepí pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně na školní rok 2022/2023

 

Zápis dětí z Ukrajiny na školní rok 2022/2023 proběhne ve středu 1. června 2022 od 8.00 do 15.00 osobním podáním žádosti v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice

 

Pokyny pro zápis:

 

Požádat o přijetí dítěte do mateřské školy může:

·    zákonný zástupce dítěte (ust. § 183 odst. 7 školského zákona: „Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.“). Podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič nebo zletilý sourozenec

·        osoba, která má dítě svěřené do péče

·        ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno

·        obecný opatrovník určený soudem

 

U přijímacího řízení bude požadováno:

·         k nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)

·         potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;

·         doložení místa pobytu k určení spádovosti do obce Čepí

·      žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - žádost je dostupná na webu mateřské školy (záložka dokumenty). Popřípadě je možné si žádost vyzvednout předem   osobně v mateřské škole

 

Průběh přijímacího řízení:

·         zákonní zástupci si předem telefonicky domluví čas na den zápisu na telefonním čísle  +420 737 376 851

·         v den zápisu při předání žádosti obdrží zákonní zástupci dítěte přidělené registrační číslo

·      pod tímto číslem budou oznámeny zákonným zástupcům výsledky přijímacího řízení formou zveřejnění seznamu uchazečů na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení

 

Posuzování žádostí:

·      u žádostí bude posuzováno pouze přihlašované dítě, a to jeho věk a trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince ve spádové oblasti. Věk dítěte se posuzuje k 31.8.2022. Děti budou řazeny od nejstaršího po nejmladší. V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let

·    pokud z kapacitních důvodů nebude možné přijmout dítě z Ukrajiny s místem pobytu ve spádové oblasti, bude tato žádost postoupena zřizovateli, který bude informovat příslušný krajský úřad. Krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli škol jinou školu ve své působnosti, kam bude možné dítěte přijmout.

 

V Čepí dne 21.4.2022                                                                                                                                                                                                             Bc.Soňa Kopecká

                                                                                                                                                                                                                                                ředitelka MŠ