VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Datum konání:
20.5.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

 

Ředitelka mateřské školy Čepí, okres Pardubice, Bc. Soňa Kopecká jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst. 3-5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb.             o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č.500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA A POŘADÍ DLE UMÍSTĚNÍ:

1.

14/2020

2.

9/2020

3.

10/2020

4.

15/2020

5.

12/2020

 

 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA A POŘADÍ DLE UMÍSTĚNÍ:

6.

3/2020

7.

2/2020

8.

5/2020

9.

8/2020

10.

11/2020

11.

4/2020

12.

6/2020

13.

13/2020

14.

1/2020

15.

7/2020

 

 

V Čepí dne 20.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               Bc. Soňa Kopecká

                                                                                                                                         ředitelka mateřské školy