Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021Datum konání:
11.5.2020

 

Zápis do MŠ Čepí, okres Pardubice na školní rok 2020/2021
 
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Zápis dětí na školní rok 2020/2021 proběhne ode dne 11. května do 15. května 2020 elektronickou formou nebo osobním podáním po předchozí telefonické domluvě a určení času ředitelkou MŠ v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice.
 
Pokyny pro zápis:
 
  • Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 na základě žádosti dostupné na webu mateřské školy.
  • Podat žádost je možné několika způsoby:
  1. Do datové schránky školy - ID datové schránky MŠ Čepí: gdfqmi2
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): materska.skola@cepi.cz
  3. Poštou: Mateřská škola Čepí, Čepí 83, 533 32 Čepí
  4. Osobním podáním do mateřské školy v čase, který si zákonný zástupce předem telefonicky domluví s ředitelkou školy a to v termínu od 11. do 15. května 2020.: tel. 737 376 851  K vyplněné a podepsané žádosti je nutné ofotit rodný list dítěte a doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.), případně doklad o trvalém bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů). U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky. Dále je nutné přiložit čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu. V případě osobního podání žádosti je možnost tyto dokumenty ofotit v mateřské škole.
  • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
  • Zákonní zástupci dítěte obdrží buďto datovou schránkou nebo e-mailem (v případě elektronického podání žádosti) nebo osobně (v případě osobního podání žádosti) přidělené registrační číslo. 
  • Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.
 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
 
Do mateřské školy Čepí, okres Pardubice, budou přednostně přijímány:
  • děti s trvalým pobytem v obci Čepí, podle věku od nejstarších po nejmladší.
Ve školním roce 2020/2021 bude přijímáno 5 dětí.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat