Školné a stravné na březen 2019.Datum konání:
15.3.2019

Školné a stravné na březen 2019 se bude vybírat 14. a 15.3. 2019.