Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > přijímací řízení pro rok 2024/2025

přijímací řízení pro rok 2024/2025Datum konání:
9.5.2024

Zápis do MŠ Čepí, okres Pardubice

na školní rok 2024/2025

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 proběhne dne 9. května 2024 elektronickou formou nebo osobním podáním po předchozí telefonické domluvě a určení času ředitelkou MŠ v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice.

Pokyny pro zápis:

·       Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 na základě žádosti dostupné na webu mateřské školy (v záložce dokumenty).

·       Podat žádost je možné několika způsoby:

1.     Do datové schránky školy – ID datové schránky MŠ Čepí: gdfqmi2

2.     E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): materska.skola@cepi.cz

3.     Poštou: Mateřská škola Čepí, Čepí 83, 533 32 Čepí

4.     Osobním podáním do mateřské školy v čase, který si zákonný zástupce předem telefonicky domluví s ředitelkou školy na tel. 737 376 851

·       K vyplněné a podepsané žádosti je nutné doložit:

·       rodný list dítěte

·       doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.)

·       případně potvrzení obecního úřadu Čepí o skutečném bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů)   

·       u dítěte, které není občanem České republiky, musí zákonný zástupce místo jeho pobytu doložit příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

·       Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

·    Zákonnému zástupci dítěte bude přiděleno registrační číslo, a to datovou schránkou nebo e-mailem (v případě elektronického podání žádosti) nebo osobně (v případě osobního podání žádosti).

·       Zákonní zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu a to 16.5.2024 v čase 8.00-14.00, popřípadě v jiný termín po předchozí telefonické domluvě.

·    Výsledky řízení budou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce mateřské školy Čepí po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. 

 

Předběžný počet přijímaných dětí pro školní rok 2024/2025 je 6.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.