Zápis dětí do MŠ Čepí na rok 2017/2018.Datum konání:
4.5.2017
Datum ukončení:
5.5.2017

Ředitelka MŠ Čepí po dohodě se zřizovatelem a v souladu s ustanovením §34 odst.2) zákona č.561/2004 Sb. ( Školský zákon ) stanovuje termín, místo a dobu na podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čepí od školního roku 2017/2018.

 

Žádosti o přijetí do mateřské školy budou k dispozici na internetových stránkách školy www.mscepi.cz nebo přímo vydány v MŠ.

 

Vyplněné žádosti budou přijímány od 4.5. - 5.5. 2017 v době od 6,30 do 16,00 hodin v Mateřské škole Čepí.

 

Děti budou přijímány dle volné kapacity MŠ a stanovených kritérií. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte vydá ředitelka v souladu se zákonem

č.5OO/2004 Sb. ( Správní řád ) ve lhůtě do 30 dnů.