Přijímací řízení na školní rok 2019/2020.Datum konání:
6.5.2019
Datum ukončení:
7.5.2019

Přijímací řízení do Mateřské školy Čepí, okres Pardubice pro školní rok 2019 - 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019 - 2020 proběhne v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice od 6. do 7. května 2019

od 6,30 do 16,00 hodin v mateřské škole. 

 

Žádosti  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  lze vyzvednout v Mateřské škole Čepí nebo si je stáhnout z webových stránek.

 

Rodiče nebo jejich zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění do MŠ od začátku školního roku 2019-2020, přinesou v termínu zápisu

vyplněnou žádost o přijetí dítěte potvrzenou dětským lékařem. V MŠ dostanou evidenční číslo žádosti. Pořadí přijetí žádostí nehraje

žádnou roli. Po skončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií.Kritéria pro přijetí dítěte

jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách MŠ. Děti jsou přijímány podle počtu volných míst a podle dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádostí je na webových stránkách zveřejněn pod evidenčním číslem seznam přijatých a nepřijatých dětí. V případě

nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí.Proti rozhodnutí je možné odvolat se prostřednictvím ředitelky

mateřské školy do 15 dnů ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.

 

                                                                                                                                                         Tesařová Lenka, ředitelka mateřské školy