NADSTANDARDNÍ AKTIVITY V MŠROZVRH NADSTANDARDNÍCH AKTIVIT

 

Středa 9.15 – 9.45 METODA DOBRÉHO STARTU (předškoláci)

Čtvrtek 9.15 – 9.45 ZPÍVÁNKY (všechny děti)

Pátek 9.15 – 9.45 DĚTSKÁ JÓGA A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (všechny děti)

Ve středu – pátek v odpoledních hodinách budou zařazovány CHVILKY S ANGLIČTINOU (starší děti)