Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Zápis do MŠ na školní rok 2023-24

Zápis do MŠ na školní rok 2023-24Datum konání:
2.5.2023

Zápis do MŠ Čepí, okres Pardubice

na školní rok 2023/2024

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 proběhne dne 2. května 2023

elektronickou formou nebo osobním podáním

po předchozí telefonické domluvě a určení času ředitelkou MŠ v Mateřské škole Čepí, okres Pardubice.

 

Pokyny pro zápis:

·    Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 na základě žádosti dostupné na webu mateřské školy

       (v záložce dokumenty).

·    Podat žádost je možné několika způsoby:

1.       Do datové schránky školy - ID datové schránky MŠ Čepí: gdfqmi2

2.       E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): materska.skola@cepi.cz

3.       Poštou: Mateřská škola Čepí, Čepí 83, 533 32 Čepí

4.       Osobním podáním do mateřské školy v čase, který si zákonný zástupce předem telefonicky domluví s ředitelkou školy na tel. 737 376 851

·     K vyplněné a podepsané žádosti je nutné doložit:

·         rodný list dítěte

·         doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.)

·         případně potvrzení obecního úřadu Čepí o skutečném bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů)   

·         u dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

·       Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

·      Zákonní zástupci dítěte obdrží přidělené registrační číslo, a to datovou schránkou nebo e-mailem (v případě elektronického podání žádosti)

      nebo osobně (v případě osobního podání žádosti)

·     Zákonní zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu a to 16.5.2023 v čase 12.00-14.00, popřípadě v jiný termín po předchozí telefonické domluvě.

·     Výsledky řízení budou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti,

    a to na internetových stránkách MŠ, na veřejně přístupném místě v objektu mateřské školy a na úřední desce Obecního úřadu Čepí po dobu 15 dnů

    ode dne vyvěšení. 

 

Předběžný počet přijímaných dětí pro školní rok 2023/2024 je 6.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.